AutoAanvullen uitschakelen in Internet Explorer

De functie AutoAanvullen in Internet Explorer helpt u bij het intikken van webadressen en invulformulieren. Gegevens die u eerder al eens ingetikt hebt verschijnen bij een volgende bezoek automatisch in een lijstje om u het leven gemakkelijker te maken.

Als u uw computer deelt met andere gebruikers hebt u misschien niet graag dat de anderen de gegevens kunnen bekijken die u eerder al eens ingetikt hebt. Dan kan u best deze functie uitschakelen.

AutoAanvullen

Internet Explorer biedt verschillende niveaus van privacy :

Webadressen : met dit vakje kan u aangeven of Internet Explorer eerder bezochte web adressen moet weergeven wanneer u iets intikt in de adres balk. Schakel dit vakje uit wanneer u de eerder bezochte web adressen niet wenst weer te geven.

Formulieren : deze optie maakt het mogelijk om naam- en adresgegevens die u eerder al eens intikte weer te geven wanneer u een nieuw webformuliertje invult. Klik het vinkje weg om deze optie uit te schakelen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren : Windows kan suggesties voor gebruikersnamen weergeven wanneer u gebruikersinformatie in webpagina's invult of automatisch het bijbehorende wachtwoord invullen als u dat al eens eerder in Internet Explorer hebt ingevuld. Om veiligheidsredenen wordt het wachtwoord niet zichtbaar ingevuld, maar wordt elke letter van het wachtwoord weergegeven met een sterretje.

Met de knoppen "Formulieren wissen" en "Wachtwoorden wissen" kan u de gegevens verwijderen die Internet Explorer voor u opgeslagen had. De tekst onder deze knoppen geeft aan dat dit enkel werkt voor gegevens in webformulieren en voor wachtwoorden.

Om eerder gebruikte webadressen te wissen kan u het volgende doen :

AutoAanvullen

Als u de functie AutoAanvullen in zijn geheel wilt uitschakelen :

AutoAanvullen

Terug naar het begin van dit artikel over AutoAanvullen

Language

English
Add to My Yahoo! Add to My MSNAdd to Google