Windows shutdown script : stap voor stap instructies

Gebruikt u al een Windows shutdown script ? Sinds de introductie van Windows 2000 kan u uw pc programmeren om bepaalde taken te laten uitvoeren bij specifieke gebeurtenissen.

U zou bijvoorbeeld automatisch een reservekopie kunnen laten maken van een belangrijk bestand elke keer dat u uw pc afsluit. Of u zou een backup kunnen maken van uw mails en contactpersonen in Outlook of Outlook Express.

Er is nagenoeg geen beperking in de mogelijkheden van shutdown scripts. Als u het in een script kan plaatsen, kan het ook in een shutdown script. Er zijn vier soorten scripts dat u kan gebruiken : shutdown, startup, logon en logoff scripts.

U kan het script schrijven in elke taal die door het besturingssysteem ondersteund wordt. U kan bijvoorbeeld gewoon batch files gebruiken, of Windows script host (WSH) scripts in VBscript of Microsoft JScript. Maar u kan eveneens de XML gebaseerde Windows script (ws) gebruiken.

De volgorde van uitvoeren van deze scripts is tamelijk eenvoudig. Windows voert startup scripts uit wanner het opstart en shutdown scripts, wel, wanneer het afsluit. U kan zelfs meerdere scripts per event aanmaken (startup, shutdown, logon of logoff). De scripts zullen dan uitgevoerd worden in de volgorde dat ze weergegeven worden in het script eigenschappen venster.

Het is mogelijk om netwerkstations te gebruiken in startup en shutdown scripts. Dat komt omdat startup scripts lopen nadat de computer de netwerkverbindingen tot stand heeft gebracht en shutdown scripts lopen voordat de computer de netwerkverbindingen afsluit.

Een Windows shutdown script voorbeeld

Veronderstel dat u een reservekopie wenst te maken van uw volledige map c:\belangrijk naar een netwerk station genaamd z:\ via een shutdown script.

Het eerste dat u moet doen is een Windows shutdown script bestandje, kopierbelangrijk.bat aanmaken met het kopieer commando :

Copy c:\belangrijk\*.* z:\

Bewaar dit bestand in uw map c:\belangrijk.

Om verder te gaan met het Windows shutdown script moet u vervolgens de groepsbeleid console starten :

Windows toont nu de groepsbeleid editor.

U kan nu de groepsbeleid editor afsluiten. Uw Windows shutdown script is klaar. Windows zal het Windows shutdown script uitvoeren elke keer als u uw pc afsluit.

De logon / logoff scripts kan u in de groepsbeleid editor vinden onder "Gebruikersconfiguratie"-"Windows instellingen"-"scripts (aanmelden / afmelden).

Terug van deze pagina over het Windows shutdown script naar de vorige pagina.

With support of Nevio webshops

Add to My Yahoo! Add to My MSNAdd to Google

Language

English