Windows XP logboeken

De Windows XP logboeken kunt u gebruiken om te gaan speuren naar oorzaken van allerlei problemen die de goede werking van uw computer kunnen verstoren. Windows XP gebruikt de logboeken om een historiek bij te houden van vele verschillende gebeurtenissen in het systeem en in programma's.

Windows doet dit in de achtergrond, u zal er dus niets van merken. Tenzij u in de logboeken gaat kijken natuurlijk.

Dat is een uitstekend vertrekpunt om problemen op te lossen. Iedereen zou eigenlijk van tijd tot tijd in de logboeken moeten gaan kijken. U zou ervan versteld staan hoeveel mogelijkheden tot verbetering dit kan opleveren. Zelfs op een pc die ogenschijnlijk goed loopt.

Het kan altijd beter.

Om de logboeken te bekijken :

Windows opent dan de event log (logboeken).

Windows XP logboeken

In het linkergedeelte van het scherm merkt u 3 onderverdelingen op :

Klik nu op "Systeem" in de linkerhelft van het scherm. Aan de rechterzijde ziet u een reeks van "gebeurtenissen", weergegeven in verschillende kolommen.

U kan op de kolomtitels klikken om de gebeurtenissen volgens die kolom te sorteren. Klik nogmaals om te sorteren in de omgekeerde volgorde.

U zal misschien versteld staan van de hoeveelheid events of gebeurtenissen die hier vermeld staan. Windows houdt inderdaad heel wat in de gaten achter de schermen. Mogelijk ziet u ook enkele vraagtekens (letterlijk) of uitroepingstekens in gele cirkeltjes. Dat zijn zogenaamde waarschuwingen.

Drie soorten gebeurtenissen in de Windows XP logboeken

Windows onderscheidt drie soorten gebeurtenissen in de event log : informatie, waarschuwingen en fouten. Voor informatieve meldingen moet u uw slaap niet laten. Informatieve meldingen zijn er om u, wel, te informeren. Dit hoort bij de normale werking van het systeem.

Bijvoorbeeld wanneer Windows een stuurprogramma laadt, of wanneer er een service opstart kunnen er al informatieve meldingen in de systeemlog verschijnen.

Waarschuwingen in de Windows XP logboeken zijn eveneens niet kritisch. Deze herkent u aan de gele cirkeltjes met vraagtekens of uitroepingstekens. Ze kunnen wel aangeven dat er in de toekomst een probleem zou kunnen opduiken. Een typisch voorbeeld van een waarschuwing is wanneer uw harde schijf bijna vol is.

Fouten : deze wilt u zo weinig mogelijk zien in uw Windows XP logboeken. Liefst helemaal niet. Fouten duiden op ernstigere problemen. Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde service niet kan starten. Fouten kunnen in het slechtste geval tot verlies van gegevens of functionaliteit leiden.

Als u een fout in uw event log hebt staan kan u op deze fout dubbelklikken om meer details op te vragen. Windows opent dan een venster met meer gedetailleerde gegevens over de fout.

Windows XP logboeken

We kunnen hier niet elke mogelijke fout behandelen, maar u kan wel de "gebeurtenis id" van de fout noteren in het detailvenster en met deze id kan u bijvoorbeeld in de ondersteuningspagina's van Microsoft gaan zoeken naar meer uitleg.

Om de werking van de Windows XP logboeken beter te begrijpen kan u in het linkergedeelte van het scherm met de rechter muisknop klikken op systeem, toepassing of beveiliging en dan "Eigenschappen" kiezen.

Windows opent dan het eigenschappen venster van het betreffende logboek en daar kan u ondermeer de eigenlijke bestandsnaam van de log terugvinden.

Windows XP logboeken

U kan er ook de maximale grootte van de log instellen. Hier geeft u ook aan wat Windows moet doen wanneer de Windows XP logboeken helemaal volgeschreven zijn. De standaardinstelling is dat de gebeurtenissen die ouder dan 7 dagen zijn overschreven worden.

Terug van "Windows XP logboeken" naar de Nederlandstalige startpagina van Windows XP Tips and Tricks

With support of Nevio webshops

Language

English
Add to My Yahoo! Add to My MSNAdd to Google