Hoe kan je het standaard Windows XP logo aanpassen ?

Het Windows XP logo aanpassen is niet zo moeilijk. Nagenoeg alle computerfabrikanten gebruiken het tabblad "algemeen" in het venster "systeemeigenschappen" van Windows XP om uw computer te merken met hun eigen logo en contactinformatie.

Met dit Windows XP Tips and Tricks artikel leert u hoe u uw eigen logo in de systeemeigenschappen kan plaatsen en hoe u dit kan aanvullen met uw eigen contactinformatie.

Om het venster van systeemeigenschappen op te roepen klikt u op de Start knop en vervolgens klikt u met de rechter muisknop op "Deze Computer". Kies dan "Eigenschappen" uit het snelmenu.

Windows toont dan het venster met algemene systeemeigenschappen. Op onze Fujitsu-Siemens Amilo Pro laptop ziet dat venster er als volgt uit :

Windows XP logo aanpassen

Als u uw eigen logo daar wil plaatsen moet u uw afbeelding in een .bmp bestand aanmaken. Let bij het aanmaken van dit grafisch bestand op de achtergrondkleur van uw afbeelding. Gebruik best dezelfde tint van grijs als de achtergrond van het venster systeemeigenschappen (RGB : 192, 192, 192).

Op die manier voegt uw logo zich naadloos samen met zijn omgeving en ziet het geheel er professioneel uit.

Als u de achtergrondkleur van uw logo niet zelf vastlegt loopt u het risico dat Windows zelf beslissingen gaat nemen over de kleur en het contrast van uw logo in de algemene systeemeigenschappen.

Let u ook even op de afmetingen van uw logo ? U hebt bij de systeemeigenschappen ongeveer plaats voor een afbeelding van 180 pixels breed bij 120 pixels hoog. Zorg dus best dat uw logo in deze ruimte past.

Als uw .bmp bestand met uw logo klaar is, kopieer het dan naar de system32 subfolder van uw Windows XP systeemfolder. Als u niet weet waar die is :

  1. Klik op de Start knop en kies "Uitvoeren"
  2. Tik "cmd" (zonder de aanhalingstekens) en klik op ok
  3. Windows opent een dos commando venster
  4. Tik in dat venster "set system" (zonder de aanhalingstekens)
  5. Kijk naar de regel met het woord "SystemRoot", daar staat de systeemfolder (meestal is dat c:\windows)

Nu u weet waar uw systeemfolder zich bevindt kan u uw grafisch .bmp bestand met uw logo naar de system32 subfolder van uw systeemfolder kopieren. Hernoem het bestand naar oemlogo.bmp

Vervolgens kan u in deze zelfde folder nog een nieuw tekst bestand met de naam oeminfo.ini aanmaken. In dat bestand kan u bijkomende contactinformatie plaatsen om weer te geven in het scherm van systeemeigenschappen.

Gebruik de structuur zoals hieronder weergegeven :

[General]
Manufacturer=Windows Help Central
Model=Windows XP Tips and Tricks
[Support Information]
Line1=" "
Line2=" Voor ondersteuning, verkoop, upgrades of vragen:"
Line3=""
Line4=" Windows Help Central met tips over hoe "
Line5=" het Windows XP logo aanpassen in zijn werk gaat."
Line6=" Windows XP Tips and Tricks"
Line7=""
Line8=" Tel xxx xx xx"
Line9=" Fax xxx xx xx"
Line10=""
Line11=""
Line12=" https://www.windows-help-central.com/"

Bewaar dit tekstbestand als oeminfo.ini in de system32 subfolder van uw systeemfolder en u bent klaar. Het Windows XP logo aanpassen is niet moeilijker dan dat. Wanneer er vanaf nu iemand het dialoogvenster algemene systeemeigenschappen opent, wordt uw logo daar netjes in weergegeven.

Windows XP logo aanpassen

En als iemand op de knop "Ondersteuningsinformatie" klikt :

Windows XP logo aanpassen

Terug van deze tip over het Windows XP logo aanpassen naar de andere Windows XP tips and Tricks

With support of Nevio webshops

Language

English
Add to My Yahoo! Add to My MSNAdd to Google